جوشکاری لوله فشار قوی

 

 

آموزش جوشکاری لوله فشار قوی با الکترود E6010 - E7018

 

دوره مقدماتی

 

مدت دوره:

28ساعت معادل 7 روز کاری  و روزانه 4 ساعت

 

کاربرد ها:

ساخت مخازن ذخیره ومخازن تحت فشار

 

عناوین دوره:

1- آشنایی کلی با فرآیند جوشکاری لوله

2- آشنایی با الکترودهای مرتبط با جوشکاری لوله

3- انجام گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف ، سربالا ، افقی و سقفی  با الکترود E7018

4- جوشکاری اتصالات نفوذی در حالات  1G - 2G - 3G - 4G با الکترود E6010

 5-جوشکاری اتصالات نفوذی در پاسهای اول دوم وسوم

 

 

 

 دوره جوشکاری لوله فشار قوی با الکترود E6010 - E7018

 

دوره پیشرفته

 

مدت دوره :

32 ساعت  به مدت هشت روز

 

عناوین دوره:

جوشکاری برروی لوله بصورت نفوذی درحالتهای 2G-5G-6Gبا الکترود 6010 Eو E7018

جوشکاری برروی لوله بصورت پاس پرکنی درحالتهای 2G-5G-6Gبا الکترود E7018 

جوشکاری برروی لوله بصورت پاس نما درحالتهای 2G-5G-6Gبا الکترود E7018

 

 

 دورهجوشکاری لوله فشار قوی با الکترود E6010 ( ویژه خطوط لوله شرکت گاز )

 

مدت دوره:

 

60ساعت (مقدماتی وپیشرفته)معادل 15روز کاری هر روز و روزانه 4 ساعت 

 

عناوین دوره :

 

1- آشنایی کلی با فرآیند جوشکاری لوله

 

2- آشنایی با الکترودهای مرتبط با جوشکاری لوله

 

3- انجام گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف ، سرازیر ، افقی و سقفی و لوله در حالات 5G و 6G با الکترود E6010

 

4- جوشکاری اتصالات نفوذی در حالات  1G - 2G - 3G - 4G با الکترود E6010

 

5- جوشکاری لوله سربالا و سرازیر در حالات 5G - 2G

 

 

 

کاربردها:  خطوط انتقال گاز سراسری وخطوط شبکه شرکت گاز