پکیج آموزشی ویژه دانشجویان

 

پکیج آموزشی ویژه دانشجویان :

 

دوره آموزشی عملی کار برروی فرآیندهای اصلی جوشکاری

 

اهداف دوره :

 

ارتقاء مهارتهای عملی دانشجویان

آشنائی با تکنیکهای کاربردی جوشکاری در صنعت

 

مدت دوره:15ساعت

 

عناوین دوره:

جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود E7018وE6010

جوشکاری تحت پوشش گازمحافظ آرگون برروی فولاد

جوشکاری TIG برروی استیل

جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ co2

جوشکاری با مغزه گدازه آورFCAW