دریافت دیپلم جوشکاری

 

متقاضیان دریافت دیپلم جوشکاری می توانند با دریافت تنها چهار گواهینامه مهارت جوشکاری با کدهای زیر وگذراندن واحدهای

عمومی کارودانش در دبیرستان محل مربوطه دیپلم جوشکاری را دریافت واز طریق آن وارد دانشگاه شوند .رشته های مورد اشاره در

زیر پیشنهادی وعرف این رشته بوده ومتقاضیان می توانند پس از مشاوره با مشاور آموزش وپرورش محل تحصیل اقدام به ثبت نام

و گرفتن مدارک نمایند.

 

دیپلم جوشکاری Co2

1-جوشکاری برق E3 کد بین المللی 1/2/22/72-8

2-جوشکاری برق E6 کد بین المللی 3/1/22/72-8

3-جوشکاری آرگون کد بین المللی 2/1/12/72-8

4-جوشکاری CO2 کد بین المللی 2/1/13/72-8

 

دیپلم جوشکاری گاز

1-جوشکاری برق E3 کد بین المللی 1/2/22/72-8

2-جوشکاری برق E6 کد بین المللی 3/1/22/72-8

3-جوشکاری آرگون کد بین المللی 2/1/12/72-8

4-جوشکاری گاز استیلن کد بین المللی 2/2/17/72-8

 

تذکر مهم :

اخیرا جوشکاری سازه های فولادی با فرآیند SMAW جایگزین دو رشته جوش E3 و E6 جهت دریافت دیپلم گردیده است.

در صورت نیاز به گرفتن دیپلم رشته های دیگر جوشکاری با ما تماس بگیرید.

لازم به ذکر است کد های مربوطه ممکن است تغییر نمایند لذا هنرجویان باید با مشاوران مربوط آموزش و پرورش در شاخه کارودانش

در تماس باشند.

 {jcomments on}