تقویم آموزشی.

   

 

تقویم آموزشی دوره های جوشکاری در سال جاری

 

 درجدول زیر تاریخ شروع دوره ها قید گردیده است.

 

در صورت عدم نمایش کامل در سیستمهای اندروید برروی نشانگر پرینتر در بالای صفحه کلیک کنید.

 

رشته فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

جوشکاری سازه های

فولادی (برق پلیت)

5

17

24

7

14

28

4

18

25

 1

15

22

5

12

26

 2

9

23

6

13

20

11

18

25

2

16

23

7

14

21

5

12

26

 3

10

17

جوشکاری لوله فشارقوی

و پکیج ویژه دانشجوئی

5

17

24

7

14

28
4

18

25
1

15

22

 5

12

26

 2

9

23

6

13

20

11

18

25

2

16

23

7

14

21
5

12

26
3

10

17
جوشکاری آرگون

6

18

25

8

15

29

6

19

26

 2

16

23

 6

13

27

 3

10

24

7

14

21

12

19

26
3

17

24
8

15

22

 6

13

27
4

11

19

توپودری وco2

7

19

26

9

16

30

7

20

27

 3

17

24

7

14

28

 4

11

25

 8

15

22
13

20

27
4

18

25

9

16

23

 7

14

28

 5

12

20

جوشکاری وبرشکاری زیرآب

 25 22  7  9  15  10  28 19 10 15  19  11

جوشکاری گاز خانگی

و جوشکاری گاز استیلن

24 15  20  9 20  10

 7

28

12

26

10

24

 1

28

 6

27

4

11

بازرسی فنی جوش  28 17  21  11 21  11  1 6 4  9  1 5

جوش آلومینیوم سرسیلنذرو جوشکاری سرسیلندرهای چدنی

 25 17  28 25  28  25  22  27 25 23  14  19

 کارگاه آموزشی جوشکاری زیرآب

 21 11  18 12  15  13  16 3 5 11  3 14

برشکاری با هوا گاز

28 24 23 20 21 11

22

29 21 9 23 26

 

 

مدارک لازم جهت ثبت نام:

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی - سه قطعه عکس 4*3