بازرسی فنی جوش

با توجه به این که کیفیت جوش یکی از پارامترهای مهم در استحکام وزیبائی یک سازه می باشد وبازرسی جوش موثر می تواند گامی

در جهت جلوگیری از پیدایش عیوب جوش ودوباره کاریهای مستمر ،اتلاف وقت ودر نهایت صرف هزینه های بسیار در یک پروژه گردد.

لزوم همراهی و همکاری جوشکار وبازرس جوش را ایجاب می نماید. لذا با توجه به نیاز صنعت به این رشته پر کاربرد دوره های زیر به

هنرجویان و کارفرمایان محترم پیشنهاد می گردد.

{jcomments on}

 

 

بازرسی چشمی جوش 1

 

سرفصل مطالب دوره آموزش بازرسی فنی جوش 1

1- آشنایی با انواع فرایندهای جوشکاری

2- شناخت و انتخاب Filler metal مصرفی در جوشکاری

3- شناخت و بررسی عیوب جوش

4- تفسیر فیلم رادیوگرافی

5- مباحث بازرسی چشمی جوش

6- شناختWQT-WPS-PQR-

 

 

بازرسی چشمی جوش 2

 

سرفصل مطالب دوره آموزش بازرسی فنی جوش 2

1- متالو‍ژی جوشکاری و تاثیرات عناصر مختلف در جوش

2- چگونگی انجام پیش گرم و پس گرم و ضرورت انجام آن

3- عیوب اختصاصی و ابعادی و تاثیرات مکانیکی و متالوژیکی آنها در جوش و راههای پیشگیری و نحوه برطرف نمودن آنها

4- معیارهای پذیرش عیوب جوش

5- آشنایی با استانداردهای جوشکاری

6- آشنایی با آزمایشات مخرب و غیر مخرب جوش

7- انتخاب روش مناسب برای بازرسی جوش

 

مدت زمان دوره :

هر کدام از دوره ها 24 ساعت می باشد که در محل آموزشگاه ویا شرکت درخواست کننده برگزار می شود.

 

 

بازرسی فنی جوش زیر آب 1

 

شرح درس دوره آموزشی بازرسی فنی جوش زیرآب:

 1- فنون غواصی

 1-1 آشنایی با وسایل غواصی

 1-2ممانعت از غواصی

 1-3اطلاعات مهم برای غواصی

 2-آشنایی با تجهیزات جوشکاری زیر آب

 3-انواع روشهای متداول جوشکاری در زیر آب

 3-1جوشکاری مرطوب درزیر آب

 3-1-1(جوشکاری دستی قوس الکتریکی – جوشکاری MIG/MAGدر زیر آب )

 3-1-2 جوشکاری مرطوب سازه های دریایی

 3-1-3 انتخاب دستورالعمل اجرایی کار

 3-1-4انتخاب الکترود

 3-2جوشکاری خشک در زیر آب

 3-2-1 جوشکاری HYPERBARIC

 3-2-2اطاقهای جوشکاری HYPERBARIC

 3-2-3اطاقکهای جوشکاری خطوط لوله

 3-2-4اطاقکهای جوشکاری سازه ای

 3-2-5گاز اطاقک

 3-2-6جوشکاری قوس دستی&TIG&MIG

 3-3جوشکاریهای خاص درزیر آب

4-شرایط ناسازگار برای جوشکاری زیر آب

5-روشهای تنظیم خطوط لوله-آماده سازی لوله

6-استحکام گرده جوش زیر آب

7-نصب اتصالات

8-روشهای بازرسی

 8-1آزمونهای بصری

 8-2آزمایش جوش

 8-3آزمون عملی

8-4-1آزمون عملی

8-4-2روش کار

8-5آزمون ماورا ی صوت

8-5-1آزمایش فلز مبنا

8-5-2ارزیابی گسستگی ونا پیوستگی

8-5-3معیار پذیرش گزارش

8-5-4پروسه برای تعمیر ترکهای کوچک

8-6آزمایش با ذرات مغناطیسی

8-6-1روش کار

8-6-2آزمون عملی

8-6-3آماده سازی وترتیب بندی گزارش

8-7آزمایش جریان گردابی

8-7-1روش کار

8-7-2آزمون عملی

4- -WPS -WQT – PQR

 

 

دوره دستورالعمل جوشکاریWPS-PQR-WQT

 

الف) مشخصات روش جوشکاری و تعیین کیفیت ان


1.نحوه انجام فرایند جوشکاری
2.طرح اتصال
3.علامت اختصاری
4.فلزات پایه
5.متریال مصرفی
6.وضعیت جوشکاری
7.طرح اتصال
8.جهت پیشرفت یا رویه جوشکاری
9.پیشگرم یا درجه حرارت بین پاسی
10.گاز محافظ و نرخ ان
11.مشخصات الکتریکی و میزان شدت جریان

 ب) گزارش کیفیت روش جوشکاری


1.روش اماده سازی و جوشکاری نمونه های مناسب
2. روش انجام ازمایشات غیر مخرب
3.روش انجام ازمایشات مخرب
4.نتایج قابل قبول ازمایشات
5.محدودیت متغیرهای

 ج) نحوه گرفتن ازمون از جوشکاران و بررسی صلاحیت انها

 

امکان برگزاری دوره های زیر در محل شرکت ویا آموزشگاه می باشد.

پس از پایان دوره ها هنرجویان  تاییدیه دوره آموزش دریافت خواهند نمود.