آموزش درافغانستان

پروژه های آموزشی و ساخت در افغانستان:

 

آموزشگاه جوشکاری هنرجو در پی استقبال ودعوت اداره تجارت وصنایع ولایت بلخ اقدام به راه اندازی مرکز آموزش جوشکاری در شهرمزارشریف نموده است .

در این مرکز رشته های آموزشی جوشکاری قوس الکتریکی آرگون و co2لوله فشار قوی مخازن ذخیره ومخازن تحت فشار ویژه گاز LPG

آموزش داده میشود.

پروژه شروع آموزش جوشکاری از سال 1393  کلید خورد و ودر سال 1394پروژه آموزش وساخت مخازن تحت فشاربرای اولین بار در 

کشورافغانستان ودر شهر مزار شریف شروع وبه پایان رسید.با توجه به عدم وجود لوله کشی گاز سراسری در افغانستان وواردات این محصول    

ازکشورهای پاکستان وترکیه، اهمیت تولید وساخت این محصول دوچندان میشود. همچنین این مرکز کار ساخت وتعمیرات اساسی برجهای تقطیر

نفت درپالایشگاه های خصوصی  بندر حیرتان را باموفقیت به پایان رسانید.

هنرجویان علاقه مند به فراگیری حرفه جوشکاری میتوانند به نشانی مندرج در سایت مراجعه نموده ونسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مراحل ثبت نام ودریافت وجه بصورت حضوری انجام میپذیرد.