سوابق و همکاری ها

 

1- عقد قرارداد با کاریابی امیرکبیر وکاوشگران جهت تضمین شغلی برای هنرجویان دررشته های جوشکاری مورد درخواست

 

2- همکاری با آموزش و پرورش در جهت دریافت دیپلم کارودانش هنرجویان رشته جوشکاری

 

3- قرارداد آموزشی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

 

4- قرارداد آموزشی با سازمان زندانهای استان اصفهان در رشته های مختلف جوشکاری

 

5- مجری آزمونهای شرکت ملی گاز ایران برای دریافت تست فرم مورد تایید.

 

6- همکاری آموزشی با دانشگاه دانش پژوهان در برگزاری دوره های جوشکاری وبرشکاری زیر آب

 

7- قرارداد آموزشی با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در برگزاری دوره بازرسی جوش زیر آب

 

8- قرار داد همکاری وبرگزاری آزمونهای عملی رشته های جوشکاری وتست جوش سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

 

9- قرارداد آموزشی با شرکت نیک اندیش وابسته به شهرداری اصفهان وبرگزاری دوره جوشکاری co2

 

10- قرار داد آموزشی با شرکت کشت وصنعت امیر کبیر اهواز و برگزاری دوره جوشکاری آرگون

 

11- مجری آزمونهای صنعت ساختمان اصفهان در گرفتن کارت مهارت فنی کارگران ساختمان

 

12- قرارداد آموزشی با شرکت رز پلیمر و برگزاری دوره بازرسی فنی جوش در محل شرکت

 

13- قرارداد آموزشی با شرکت ارکان پویش سپاهان در برگزاری دوره بازرسی فنی جوش

 

14 - قرارداد آموزشی با شرکت بهران محور سایپا وبرگزاری دوره دستورالعمل جوشکاری (wps-pqr-wqt)

 

15- قرارداد آموزشی با شرکت گالوانیزه زنده زود

 

16-قرارداد همکاری با شرکت تابان نیرو 

 

17-اجرای قرارداد آموزشی جوشکاری وساخت مخازن تحت فشار با شرکت تولیدات صنعتی محمودی در شهر مزارشریف افغانستان

 

18-آموزش پرسنل شرکت آروین صنعت آپادانا دررشته جوشکاری آرگون

 

19-اجرای قرارداد آموزشی جوشکاری آرگون  با شرکت پایانه های نفتی ایران

 

و قراردادهای آموزشی با دهها شرکت و موسسه خصوصی و دولتی

 

این مرکز همچنین آمادگی دارد تا دوره های مورد درخواست شرکتها را مطابق با سرفصلهای درخواستی ویا تعریف شده در محل               

شرکت ویا آموزشگاهد برگزار نماید.