برگزاری آزمون ها و دریافت مدارک

 

آموزشگاه جوشکاری هنرجو محل برگزاری بیش از دهها آزمون عملی رشته های تاسیسات و صنایع فلزی از قبیل جوشکاری برق درجه 1و2 ،

آرگون ،CO2 ، گاز استیلن ، لوله کشی گاز خانگی و تجاری ، درب و پنجره آهنی و آلومینیوم و ... از سازمان آموزش فنی و حزفه ای استان

اصفهان می باشد .

 

آموزشگاه جوشکاری هنرجو همچنین مجری آزمونهای طرح صنعت ساختمان دررشته جوشکاری گاز خانگی می باشد.که کارگران طرح صنعت

ساختمان می توانند پس از قبولی درآزمون مربوطه ودریافت مدرک جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

 

همچنین این مرکز با همکاری شرکت مهندسی آزمون پرتو غرب مجری برگزاری آزمون های عملی شرکت ملی گاز ایران بر روی لوله های "2الی "16

با الکترود E6010 یا E7010 می باشد که کلیه ی جوشکاران با معرفی نامه از پیمانکار مربوطه و شرکت گاز می توانند تست فرم شرکت ملی گاز ایران

را دریافت نمایند .

 

کلیه ی هنرجویان و یا جوشکاران متفرقه علاقمند به دریافت تست فرم می توانند با انجام جوشکاری و قبولی در

آزمونهای VT و RT از طرف شرکتآزمایشات غیر مخرب درآموزشگاه هنرجو و پس از پرداخت هزینه های

مربوطه با قیمت بسیار مناسب مدرک تست فرم همراه با گزارش رادیوگرافی دریافت نمایند .

 

همچنین هنرجویان می توانند جهت اخذ مدرک دیپلم ، وام خوداشتغالی ، جواز کسب و یا کار در خارج از کشوراز طریق مهاجرت و   

کاریابی های بینالمللیپس از طی نمودن دوره های تکمیلی و استاندارد گواهینامه ی بین الملل از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای        

دریافت نمایند .

کلیه تاییدیه های آموزشی صادر شده از طرف آموزشگاه جوشکاری هنرجو وتمامی مدارک فنی وحرفه ای قابل ترجمه وتایید دادگستری  

 بوده وبا مهر وزارت خارجه ایران قابل ارائه به تمامی نهادهای بین المللی می باشد.